Antraxit 2-3

Than antraxit-Thường được sử dụng làm lớp lọc nước trong các thiết bị lọc nước, có nhiệm vụ khử màu, khử mùi và hóa chất hòa tan trong nước, kết hợp với các thành phần khác tạo nên lõi lọc nước cho các thiết bị lọc

Vật liệu lọc antraxit 2-3

Vật liệu lọc antraxit 2-3

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh