Bao than 4-8

Vật liệu lọc nước-Là sản phẩm được sản xuất trong nước, thường được sử dụng để chế tạo các thiết bị lọc nước hay làm lõi lọc nước. Bao than có kích thước 4×8 mesh. Khối lượng mỗi bao là 25 kg.

 

Thiết bị lọc nước-lõi lọc nước-bao than 4x8

 Bao than hoạt tính lọc nước 4×8