Bộ lọc thô nhựa

Bộ lọc thô nhựa là loại thiết bị lọc nước đơn  giản, lọc nước thô trước khi vào quá trình lọc nước chính thức. Bộ lọc thô sử dụng lõi lọc nước đơn giản, không sử dụng các lõi lọc nước công nghệ cao.

Thiết bị lọc nước-bộ lọc thô

Thiết bị lọc nước-bộ lọc thô

 

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh