Cát 0.4-0.6

Cát thạch  anh-Cát 0.4-0.6 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật liệu lọc nước khác tạo thành lõi lọc nước .

Vật liệu lọc cát 0.4-0.6

Vật liệu lọc cát 0.4-0.6

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh