Cát 0.8-1.2

 

Cát thạch anh-Cát 0.8-1.2  thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật liệu lọc nước khác tạo thành lõi lọc nước .

Vật liệu lọc cát  0.8-1.2

Vật liệu lọc cát 0.8-1.2

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh