Cát 1-2

Cát thạch anh-Cát 1-2 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật liệu lọc nước khác tạo thành lõi lọc nước .

Vật liệu lọc cát 1-2

Vật liệu lọc cát 1-2

 

Mọi thông tin chi tiết  vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh