Showing 1–40 of 73 results

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Bao Mangan

THIẾT BỊ LỌC

Bao than 4-8

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Bao than 6-12

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Bao than viên

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Birm

1.100.000

THIẾT BỊ LỌC

Bồn Composite Pentair

850.000

THIẾT BỊ LỌC

Bồn nhựa

350.000

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Cát lọc

1.300

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Cát Mangan

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Cát Mangan

1.300

THIẾT BỊ LỌC

Đèn UV AquaPro

850.000

THIẾT BỊ LỌC

Đèn UV Philips

308.000

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Hạt Corocex

1.300.000

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Hạt lọc nổi

12.000

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

Hạt nâng pH

10.000

VẬT LIỆU LỌC NƯỚC

k8

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi Cacbon

100.000

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi lọc Bigblue Kemflo

60.000

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi lọc nước Nano

500.000

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi Lọc Nước Olsmopure

80.000

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi lọc nước PP

20.000

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi lọc nước PP 20″

35.000
70.000
40.000

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi Lọc Nước PP Kemflo

30.000

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi lọc nước PP10

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi lọc nước RO

400.000
35.000

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi lọc nước UF

450.000

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi lọc PP10 Korea

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi lọc sợi quấn

60.000

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi lọc tinh 0.2µm

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi lọc xác khuẩn

300.000
250.000
450.000

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi tạo khoáng

200.000

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi than hạt

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi than hạt UDF

40.000

LÕI LỌC NƯỚC

Lõi than hạt UDF loại 1

80.000