Hat nhua jacobi

Vật liệu lọc nước-Hạt nhựa jacobi thường được sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật liệu lọc nước khác tạo nên lõi lọc nước.

Vật liệu lọc nước-hạt jacope

Vật liệu lọc nước-hạt jacope

 

Mọi thông tin chi tiết về Van 34 vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh