Hat nhua lewatit

Vật liệu lọc nước-Hạt nhựa lewatit là loại vật liệu lọc nước được sử dụng trong các thiết bị lọc nước, kết hợp với các loại vật liệu khác tạo nên lõi lọc nước.

 

vật liệu lọc nước hạt nhựa lewatit

vật liệu lọc nước hạt nhựa lewatit

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh.