Than hoạt tính 6-12

Than hoạt tính là loại vật liệu lọc nước được sử dụng trong các thiết bị lọc nước không sử dụng các loại lọc nước chuyên dụng, thường sử dụng kết hợp với các lớp vật liệu lọc nước khác.

Vật liệu lọc than hoạt tính

 than hoạt tính lọc nước

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Thiết bị lọc nước-Lõi lọc nước Tân Việt Xanh