Lõi lọc than nén CTO USA

Lõi lọc nước 10 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước gia đình, giúp khử màu, khử mùi, lọc khuẩn, hóa chất, giúp bảo vệ sức khỏe gia đình và bản thân bạn.

Lõi lọc nước-lõi 10

Lõi lọc nước-lõi 10

 

Mọi thông tin chi tiết về Van 34 vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh