Lõi than hạt

Lõi lọc nước bằng than có chức năng lọc nước, khử màu khử mùi, hấp thụ hóa chất hòa tan trong nước. Đảm bảo độ an toàn nguồn nước đầu ra.

Lõi lọc nước-lõi lọc than hạt

Lõi lọc nước-lõi lọc than hạt

Mọi thông tin chi tiết về Van 34 vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh