Lõi lọc tinh 0.2 micron

Lõi lọc nước hiện nay khá đa dạng và phong phú, trong đó lõi lọc nước dạng tinh 0.2micron. Hiện nay chúng tôi cung cấp lõi lọc tinh với kích thước 40 inch.

Lõi lọc nước tinh 0.2 micro

Lõi lọc nước tinh 0.2 micro

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Tân Việt Xanh. ĐT: 0977 228 957