Lưới lọc

Lưới lọc đóng vai trò như một lõi lọc nước trong các thiết bị lọc nước, tuy nhiên chỉ có vai trò cơ bản trong việc lọc tạp chất và vi khuẩn.

Thiết bị lọc nước-lưới lọc

Thiết bị lọc nước-lưới lọc

 

Mọi thông tin chi tiết về Van 34 vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh