PAC nâu

Là sản phẩm dùng để xử lý nước thải thay thế các thiết bị lọc nươc bởi mức độ ô nhiễm và khối lượng xử lý lớn, PAC màu nâu (Poly Aluminium Chloride) là một trong các giải pháp được đưa ra. PAC nâu đất xử lý nước thải sử dụng Ejeto

PAC nâu đất xử lý nước thải

PAC nâu đất xử lý nước thải

Ứng dụng: xử lý nước thải  có quy mô  và khôi lượng lớn.