PAC vàng nghệ

Việc xử lý nước thải với khối lượng lớn và mức độ ô nhiễm khá nặng không thể sử dụng các thiết bị lọc nước bình thường, thay vào đó ta cần có những phương pháp xử lý chuyên dụng, một trong những loại hóa chất thường được sử dụng là dùng PAC màu vàng nghệ(Poly Aluminium Chloride) .

 Poly Aluminium Chloride vàng nghệ

Poly Aluminium Chloride vàng nghệ

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Poly Aluminium Chloride vàng nghệ

Thông số kỹ thuật Poly Aluminium Chloride vàng nghệ

Thường dùng để xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp với số lượng lớn. Số lượng sử dụng ít trong khi chất lượng nước sau khi xử lý khá tốt, độ an toàn cho sức khỏe cao….nên PAC vàng nghệ được lựa chọn thay thế phèn  nhôm.