Sỏi 10-20

Sỏi 10-20 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật liệu lọc nước khác tạo thành lõi lọc nước . Thường được sử dụng ở lớp trên bề mặt thiết bị lọc.

Vật liệu lọc-sỏi 10-20

Vật liệu lọc-sỏi 10-20

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh