Sỏi 3-5

 

Sỏi 10-20 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật liệu lọc nước khác tạo thành lõi lọc nước . Thường được sử dụng ở lớp trên bề mặt thiết bị lọc.

Vật liệu lọc-sỏi 3-5

Vật liệu lọc-sỏi 3-5

 

Mọi thông tin chi tiết về Van 34 vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh