Sỏi 5-10

Sỏi 5-10 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật liệu lọc nước khác tạo thành lõi lọc nước . Thường được sử dụng ở lớp trên bề mặt thiết bị lọc.

Vật liệu lọc-sỏi 5-10

Vật liệu lọc-sỏi 5-10

 

Mọi thông tin chi tiết về Van 34 vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh