Sỏi 8-12

Sỏi 8-12 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật liệu lọc nước khác tạo thành lõi lọc nước . Thường được sử dụng ở lớp trên bề mặt thiết bị lọc.

Vật liệu lọc nước sỏi 8-12

Vật liệu lọc nước sỏi 8-12

Mọi thông tin chi tiết về Van 34 vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh