Van 27

Van 27 thường được sử dụng trong các thiết bị lọc nước, có chức năng khóa mở nước

Thiết bị lọc nước-van 27

Thiết bị lọc nước-van 27

.

 

Mọi thông tin chi tiết về Van 34 vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh