Van 34

Van 34 thường được sử dụng trong các thiết bị lọc nước có chức năng khóa nước hay mở nước.

Thiết bị nước- van 34

Thiết bị nước- van 34

 

Mọi thông tin chi tiết về Van 34 vui lòng liên hệ thiết bị lọc nước-lõi lọc nước Tân Việt Xanh