Vật liệu lọc nước

 • Antraxit 0.8-1.6
  Thông tin sản phẩm: Than antraxit thường được sử dụng trong các thiết bị lọc nước. ...

  Antraxit 0.8-1.6

  Giá: Call VNĐ
 • Sỏi 10-20
  Thông tin sản phẩm: Sỏi 10-20 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các ...

  Sỏi 10-20

  Giá: Call VNĐ
 • Sỏi 8-12
  Thông tin sản phẩm: Sỏi 8-12 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật liệu ...

  Sỏi 8-12

  Giá: Call VNĐ
 • Sỏi 5-10
  Thông tin sản phẩm: Sỏi 5-10 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật ...

  Sỏi 5-10

  Giá: Call VNĐ
 • Sỏi 3-5
  Thông tin sản phẩm:   Sỏi 10-20 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật liệu ...

  Sỏi 3-5

  Giá: Call VNĐ
 • Cát 1-2
  Thông tin sản phẩm: Cát thạch anh-Cát 1-2 thường sử dụng trong các thiết bị lọc ...

  Cát 1-2

  Giá: Call VNĐ
 • Cát 0.8-1.2
  Thông tin sản phẩm:   Cát thạch anh-Cát 0.8-1.2  thường sử dụng trong các thiết bị lọc ...

  Cát 0.8-1.2

  Giá: Call VNĐ
 • Cát 0.4-0.6
  Thông tin sản phẩm: Cát thạch  anh-Cát 0.4-0.6 thường sử dụng trong các thiết bị lọc ...

  Cát 0.4-0.6

  Giá: Call VNĐ
 • Than Norit Hà Lan
  Thông tin sản phẩm:   Than là vật liệu thường dùng trong các thiết bị lọc nước và thường dùng ...

  Than Norit Hà Lan

  Giá: Call VNĐ
 • hạt birm
  Thông tin sản phẩm: Hạt birm là loại vật liệu lọc nước được sử dụng trong các ...

  hạt birm

  Giá: Call VNĐ
Trang 3 trên 41234

Vật liệu lọc nước, xử lý nước thải, vật liệu chế tạo, sản xuất thiết bị lọc nước chuyên xử lý các thành phần độc hại có trong nước