Vật liệu lọc nước

 • Antraxit 0.8-1.6
  Thông tin sản phẩm: Than antraxit thường được sử dụng trong các thiết bị lọc nước. ...

  Antraxit 0.8-1.6

  Giá: Call VNĐ
 • Sỏi 10-20
  Thông tin sản phẩm: Sỏi 10-20 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các ...

  Sỏi 10-20

  Giá: Call VNĐ
 • Sỏi 8-12
  Thông tin sản phẩm: Sỏi 8-12 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật liệu ...

  Sỏi 8-12

  Giá: Call VNĐ
 • Sỏi 5-10
  Thông tin sản phẩm: Sỏi 5-10 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật ...

  Sỏi 5-10

  Giá: Call VNĐ
 • Sỏi 3-5
  Thông tin sản phẩm:   Sỏi 10-20 thường sử dụng trong các thiết bị lọc nước kết hợp với các vật liệu ...

  Sỏi 3-5

  Giá: Call VNĐ
 • Cát 1-2
  Thông tin sản phẩm: Cát thạch anh-Cát 1-2 thường sử dụng trong các thiết bị lọc ...

  Cát 1-2

  Giá: Call VNĐ
 • Cát 0.8-1.2
  Thông tin sản phẩm:   Cát thạch anh-Cát 0.8-1.2  thường sử dụng trong các thiết bị lọc ...

  Cát 0.8-1.2

  Giá: Call VNĐ
 • Cát 0.4-0.6
  Thông tin sản phẩm: Cát thạch  anh-Cát 0.4-0.6 thường sử dụng trong các thiết bị lọc ...

  Cát 0.4-0.6

  Giá: Call VNĐ
 • Than Norit Hà Lan
  Thông tin sản phẩm:   Than là vật liệu thường dùng trong các thiết bị lọc nước và thường dùng ...

  Than Norit Hà Lan

  Giá: Call VNĐ
 • hạt birm
  Thông tin sản phẩm: Hạt birm là loại vật liệu lọc nước được sử dụng trong các ...

  hạt birm

  Giá: Call VNĐ
Page 3 of 41234

Vật liệu lọc nước, xử lý nước thải, vật liệu chế tạo, sản xuất thiết bị lọc nước chuyên xử lý các thành phần độc hại có trong nước