Bao Mangan

Vật liệu lọc nước-Mỗi bao Mangan 25kgs, kích thước từ 0.8-1.5 mm. Thường được sử dụng để làm chất xúc tác cho các quá trình khử  mangan và sắt  trong các thiết bị lọc, bể lọc nước, trong các quy trình xử lý nước thải, xử lý môi trường…