Bao than 4-8

Vật liệu lọc nước-Là sản phẩm được sản xuất trong nước, thường được sử dụng để chế tạo các thiết bị lọc nước hay làm lõi lọc nước. Bao than có kích thước 4×8 mesh. Khối lượng mỗi bao là 25 kg.

Danh mục: Từ khóa: