Cát Mangan

Vật liệu lọc nước-Cát man gan thường được sử dụng trong các thiết bị lọc nước có lõi lọc nước là các lớp vật liệu lọc khác nhau, trong đó có sử dụng lớp cát mangan. Mục  đích chính của lớp các này tạo chất xúc tác khử sắt, và mangan nhờ vào KMnO4