k8

Vật liệu lọc nước-Là vật liệu được sử dụng trong các thiết bị lọc nước có công dụng trao đổi Ion, khử ion, làm mềm nước , khử khoáng, khử ion hỗn hợp, khử ion toàn bộ. Nước sau khi qua đi qua lớp  hạt này có thể loại bỏ được các ion Ca+, Mg+…..anion Cl−, HCO3−, PO43−, NO3−, SO42−….