Lõi lọc nước PP 20″ Aqua

70.000

Lọc nước, dùng trong máy lọc nước gia đình 20″ hãng nào cũng được.