Lõi lọc nước PP 20″

35.000

Sn phm:      Lõi lc nước PP 20″

Tên gi khác: Lõi PP 20″, Lõi sợi bông 20″, Lõi bông gòn 20″, Lõi bông nén 20″