Lõi lọc xác khuẩn 20inch

450.000

Sản phẩm: Lõi lọc xác khuẩn 0.2 micron 20inch 

Tên gọi khác: Lõi lọc tinh, Lõi lọc 0.2 micron

Kích thước:  20 inch