Lõi than nén CTO loại 1

80.000

Sản phẩm:      Lõi lọc nước than nén, Lõi than nén

Tên gọi khác: Lõi CTO, Lõi số 3

Xuất xứ:          Malaysia