Máy lọc nước RO 3

3.900.000

Lọc ra nước tinh khiết từ bất kỳ nguồn nước nào, kể cả nước biển (Trong trường hợp này, dùng màng RO dành cho nước mặn). Nước qua lọc có thể uống ngay, nước ngọt, tinh khiết, đun nấu không có cặn.