Xút hạt

Vật liệu lọc nước -Xút hạt- còn được gọi là NAOH, một loại bazo kiềm mạnh, có thể dùng để trung hòa tính xít, dùng trong các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp hóa chất, luyện kim, thuốc trừ sâu….xử lý môi trường.