Hiển thị tất cả 4 kết quả

Cung cấp hóa chất xử lý nước giao hàng và bảo hành tận nơi liên hệ: 0937 363 559

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

NaOH (Xút hạt)

18.000

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

PAC

10.000

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

Polymer

92.000

HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

Sodium Bicarbonate

0